MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

MS Excel IV. – zpracování a analýza dat Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Hodinová dotace: Jeden blok – 8 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent zná...
MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

MS Excel III. – vizualizace dat

MS Excel III. – vizualizace dat Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Jeden blok – 8 vyučovacích hodin. Úspěšný...
MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

MS Excel II. – funkce a pokročilé formátování

MS Excel II. – funkce a pokročilé formátování Vzdělávací cíl: Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů. Hodinová dotace: Jeden blok – 8 vyučovacích hodin. Počet účastníků a...