MS Excel I. – základní úpravy

Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů.

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Jeden blok – 8 vyučovacích hodin.
1) Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů.
2) Cílem je také odstranit nedostatečné pochopení základních operací v Excelu z důvodu pře-skočení na pokročilá témata (falešně pokročilí)

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:

Kurz je určen pro 10 účastníků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních škol, středních škol, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, asistentům pedagogů a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků. vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol.

Teoretický obsah semináře

Prostředí aplikace, formátování a vyplňování
  • Formátování vzhledu buněk.
  • Práce se sloupci, řádky a listy.
  • Vyplňování a řady
  • Práce se schránkou
Základní výpočty
  • Vzorce se základními funkcemi.
  • Ruční tvorba vzorců.
Předtiskové úpravy a tisk
  • Nastavení vzhledu stránky.
  • Nástroje pro úpravu konců stránek.
  • Možnosti tisku.
Grafy
  • Tvorba základních grafů a jejich běžné úpravy
Závěr semináře, evaluace

Akreditace MŠMT

Příloha MSMT-21853/2021-2-646

Čas a forma kurzu

Prezenční; 8 hodin

Lokalita

Kurz pro 10 pracovníků je možné uskutečnit v místě objednavatele.
Otevřený kurz probíhá v učebnách v Praha, Brně, nebo dle požadavků objednavatelů.

Požadavky na účastníky

Pro školení v místě objednavatele je nutný počítač, notebook.
V případě školení v našich kancelářích je k možné využít firemních notebooků.

Cena

1872 Kč / os.

Lektor

Tomáš Malinský

Odborný garant:

Ing. Stanislav Jonák