MS Excel II. – funkce a pokročilé formátování

Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů.

Hodinová dotace:

Jeden blok – 8 vyučovacích hodin.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Kurz je určen pro 10 účastníků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních škol, středních škol, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, asistentům pedagogů a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků. vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol.

Teoretický obsah semináře

Tvorba vzorců
 • Vzorce s absolutními odkazy.
 • Funkce pro zaokrouhlování.
 • Funkce pro zjišťování počtu.
 • Běžné postupy hledání chyb ve vzorcích, chybová hlášení
 • Funkce pro datum a čas pro výkazy
  • Práce s datumovými údaji
  • Práce s časovými údaji
  • Pracovní dny a posuny
Varianty a správné použití základních agregačních funkcí
 • Správné nastavení argumentů (Počet, Počet2, Countblank)
 • Podmínky u agregačních funkcí (SumIF, SumIFS, CountIF, COuntIFS …)
 • Pojmenované oblasti
Logické funkce
 • Funkce s podmínkou (Když, IFS, SWITCH)
 • Funkce nahrazující logické operátory (A, Nebo)
Textové funkce
 • Úprava textů
 • Nahrazování textů
 • Vyhledávání v textech
 • Převody na čísla
Závěr semináře, evaluace

Akreditace MŠMT

Příloha MSMT-21853/2021-2-646

Čas a forma kurzu

Prezenční; 8 hodin

Lokalita

Kurz pro 10 pracovníků je možné uskutečnit v místě objednavatele.
Otevřený kurz probíhá v učebnách v Praha, Brně, nebo dle požadavků objednavatelů.

Požadavky na účastníky

Pro školení v místě objednavatele je nutný počítač, notebook.
V případě školení v našich kancelářích je k možné využít firemních notebooků.

Cena

1872 Kč / os.

Lektor

Tomáš Malinský

Odborný garant:

Ing. Stanislav Jonák