MS Excel IV. – zpracování a analýza dat

Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů.

Hodinová dotace:

Jeden blok – 8 vyučovacích hodin.

Úspěšný absolvent zná prostředí tabulkového procesoru, umí využít vybrané vzorce a funkce k ze-fektivnění své práce, umí provádět analýzu dat a tyto své znalosti a dovednosti dokáže prezentovat svým žákům a studentům.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Kurz je určen pro 10 účastníků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních škol, středních škol, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, asistentům pedagogů a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků. vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol.

Teoretický obsah semináře

Pokročilá tvorba vzorců
 • Řešení praktických cvičení – funkce z předchozího bloku, vnořené funkce.
 • Další funkce podle požadavků.
Práce s rozsáhlými tabulkami
 • Automatické filtrování dat.
 • Kotvení řádků a sloupců.
 • Výběr rozsáhlých oblastí buněk.
 • Použití stylů tabulky pro formátování a statistické zpracování.
Hromadná analýza dat
 • Řazení dat – víceúrovňové řazení, řazení podle vlastních seznamů.
 • Rozdělení okna pomocí příček, rozdělení do podoken.
 • Filtrování dat – automatické filtry, rozšířené filtrování.
 • Automatické souhrny – tvorba, práce s úrovněmi detailů.
 • Kontingenční tabulky – tvorba, úprava, řazení, filtrování, se-skupování.
Ověřování a sledování
 • Komentáře a jejich správa.
 • Ověřovací pravidla – celá čísla, desetinná čísla, seznamy, datum a čas, zprávy a chybová hlášení pro ověřovací pravidla.
 • Sledování závislostí buněk ve výpočtech, zjištění buňky s chy-bějícími závislostmi.
Tisky rozsáhlých tabulek
 • Tisky názvů.
 • Oblasti tisku.
 • Práce s měřítky.
Závěr semináře, evaluace

Akreditace MŠMT

Příloha MSMT-21853/2021-2-646

Čas a forma kurzu

Prezenční; 8 hodin

Lokalita

Kurz pro 10 pracovníků je možné uskutečnit v místě objednavatele.
Otevřený kurz probíhá v učebnách v Praha, Brně, nebo dle požadavků objednavatelů.

Požadavky na účastníky

Pro školení v místě objednavatele je nutný počítač, notebook.
V případě školení v našich kancelářích je k možné využít firemních notebooků.

Cena

1872 Kč / os.

Lektor

Tomáš Malinský

Odborný garant:

Ing. Stanislav Jonák

IQakademie, s. r. o.

IČO: 08686432
DIČ: CZ09686432

Školská 694/32
110 00, Nové Město (Praha
Kudy k nám?

Kontakty:

(+420) 774 091 075
info@iqakademie.cz

4 + 5 =