MS Excel III. – vizualizace dat

Vzdělávací cíl:

Vzdělávacím cílem programu je naučit pedagogické pracovníky využívat MS Excel v jejich práci a přípravě výukových materiálů.

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Jeden blok – 8 vyučovacích hodin.

Úspěšný absolvent umí pro svou práci provést editaci dat, využít vybrané vzorce a funkce tabulkového procesoru v rámci své práce a rozpoznat chyby v těchto vzorcích.

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů

Kurz je určen pro 10 účastníků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům mateřských, základních škol, středních škol, VOŠ, gymnázií, ZUŠ, SUŠ, asistentům pedagogů a pedagogickým pracovníkům SVČ, školních družin a školních klubů včetně vedoucích pracovníků. vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol.

Teoretický obsah semináře

Vlastní formáty čísel
 • Masky čísel, textů, datumů
 • Masky barev
Podmíněné formátování
 • Formátování dle pravidel
 • Správce pravidel – formátování dle vzorců
Ověřování a sledování
 • Komentáře a jejich správa
 • Ověřovací pravidla – celá čísla, desetinná čísla, seznamy, datum a čas, zprávy a chybová hlášení pro ověřovací pravidla.
 • Sledování závislostí buněk ve výpočtech, zjištění buňky s chybějícími závislostmi.
Základní grafy a pokročilejší úpravy
 • Kombinovaný graf sloupcový a spojnicový.
 • Přidání vedlejší osy hodnot do grafu.
 • Přidat a odstranit datové řady v grafu.
 • Úprava měřítka, minima, maxima a jednotky na ose hodnot.
Speciální typy grafů
 • Bublinové
 • Stromová mapa
 • Krabicový atd.
Závěr semináře, evaluace

Akreditace MŠMT

Příloha MSMT-21853/2021-2-646

Čas a forma kurzu

Prezenční; 8 hodin

Lokalita

Kurz pro 10 pracovníků je možné uskutečnit v místě objednavatele.
Otevřený kurz probíhá v učebnách v Praha, Brně, nebo dle požadavků objednavatelů.

Požadavky na účastníky

Pro školení v místě objednavatele je nutný počítač, notebook.
V případě školení v našich kancelářích je k možné využít firemních notebooků.

Cena

1872 Kč / os.

Lektor

Tomáš Malinský

Odborný garant:

Ing. Stanislav Jonák